• شهیده/ نقد: ما مسئول تشخیص و اندازه گیری میزان ولایتمداری افراد نیستیم!

  این جمله ی گوهر بار شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد اما نشان از یک تفکر غلط دارد. اینکه گفته می شود ما مسئول تشخیص و اندازه گیری میزان ولایتمداری افراد نیستیم! یک جمله ی کاملاً متناقض است. در اصل یک جمله ی فریب دهنده از افراد ناآگاه و نا آشنا با مبانی …

 • شهیده/ فرمانده خوب

  فرمانده به عنوان یک رکن از ارکان هر مجموعه نظامی و شبه نظامی است. فرمانده را به خاطر این فرمانده می نامند که صدور فرمان او نسبت به دیگران ارجح تر سالم تر صریح تر است. هرچند دو نگاه در اجرای فرماندهی وجود دارد. نگاهی مستبدانه و نگاه اسلامی. در نگاه مستبدانه که بیشتر ریشه …

 • شهیده/ داستانک: احترام واجب امر مطاع!

  هرجا نیاز بود می گفت من و سلسله مراتب اما تعجبم این است خوب چرا حرف مرا برخی مطاع نیستند. گفتم قربانت بروم عزت را خدا میدهند و دوست داشتن در دل است نه در ادا و اصول! گفت شما هم دنبال عیب من هستی! گفتم عیب! آخر تصدقت بروم وقتی مسئولی باید پاسخگو باشی! …

 • شهیده/ تکرار تاریخ…

  نامه امیرالمونین به معاویه: همانا ستمگرى و دروغ رسوايى آدمى را در دين و دنياى او آشكار مى سازد، و نقصان وى را نزد آن كس كه عيبگوى او بود پديدار، و تو مى دانى آنچه را از دست شده تدارك كردن نتوانى. مردمى چيزى را كه به حق نبود خواستند و به تاويل كردن …