میدان انقلاب گهواره ستاره داود نماد صهیونیسم! البته …

میدان انقلاب از جمله میادین معروف تهران  که یادآور روزهای پر شکوه انقلاب اسلامی است . این میدان که چندی پیش توسط مسئولین محترم شهر تهران دستخوش تغییر شده بود ، امروز جایگاه ستاره داود که نماد صهیونیسم است می باشد . به عکس های زیر توجه کنید.

 

نماد قدیمی میدان انقلاب تهران

 

شکل جدید میدان انقلاب

البته بخشی از این میدان توسط…(چون نمی دانیم چه کسی این کار را کرده ) تخریب شده

(عکس از فارس)

امیدواریم مسئولین شهر تهران اقدامی جدی در این راستا انجام دهند./

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>